Nijs

Keninklike ûnderskieding foar Harmen Scheepsma

Trou oan de tradysje is der elk jier om Keningsdei in Lintsjesrein yn Nederlân, dit jier op freed 24 april. Fanwege it koronafirus wie de Lintsjesrein dit jier yn oanpaste foarm. Normaal sprutsen wurde de ynwenners dy in lintsje krije mei in ferlechje nei it gemeentehûs lokke, sadat de útrikking in ferrassing is. Dit jier belle boargemaster Oebele Brouwer mei de dekorearren, net op ôfstân mar fanút de eigen foartún.

Een boomwal als apotheek voor de koeien

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen (VANLA) is een 4-jarig project gestart in de gemeente Achtkarspelen om boomwallen in het landschap te verrijken met eetbare bomen, struiken en planten. Dit zorgt voor extra voedsel voor het vee en is goed voor de gezondheid van het vee, biodiversiteit en innoveert het cultuurlandschap in De Friese Wouden.

Nestkastenonderzoek gekraagde roodstaart in de Pûs

Zoals u in de vorige Grutte Gelf al heeft kunnen lezen, zal er in de komende maanden een nestkastenonderzoek naar de gekraagde roodstaart plaats vinden in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. In het elzensingelgebied tussen Surhuizum, Augustinusga en Surhuisterveen zullen wekelijks nestkasten voor de gekraagde roodstaart gecontroleerd worden. Dit broedonderzoek is van belang om inzicht te verkrijgen of de huidige werkwijze van het agrarisch natuurbeheer bijdraagt aan de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit in het gebied.

De Ienen drie gebeurtenissen

Op de Iennen stond men bij drie huizen stil bij geheel verschillende gebeurtenissen. Op huisnummer 6, bij de familie Pier en Gerry Soepboer-Hartholt, werd op 1 april Djurre geboren. Dit ging natuurlijk gepaard met een mooie ooievaar en een wieg in de tuin!

De brommerfreonen út Surhuzum e.o.

Troch de coronamaatregels fan it regear komt de start fan it nije seizoen fan de brommerfreonen letter op gong dan oare jierren. “Normaal begjinne wy no wer te riden”, fertelt Janet van der Veer út Harkema. It begûn allegearre twa jier lyn, doe’t Janet en har man Folkert nei in ritsje op harren brommers, noch efkes oanstutsen by d’ Ade Boek yn Droegeham. “Dêr rekken wy oan ’e praat mei in pear mannen út Surhuzum. Dy wienen lid fan de brommerploech fan Gerkeskleaster, mar dêr moast it altyd sa hurd mooglik en sa fier mooglik.

Vrijwilligersdag bij Land van Eén

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus riep het Oranje Fonds deelnemende organisaties aan NLdoet op om hun activiteiten uit te stellen. Bij Land van Eén in de Surhuizumermieden vonden ze het verantwoord genoeg om de vrijwilligersdag door te laten gaan. En zo ging een groep van zo’n 12 vrijwilligers en bewoners van de community zaterdag 14 maart aan de slag met een aantal buitenklusjes in de boomgaard, in de moestuin en rondom de parkeerplaats. Het was die zaterdag dan ook “heerlijk weer om samen een klus te doen! Lekker in de buitenlucht”, aldus één van de vrijwilligers.

Buurtcamping De Groene Herberg

Een nieuwe camping in Surhuizum! Eentje met 5 sterren ook nog. We waren zeer verrast dat dit bord ineens opdook aan de Doarpsstrjitte, voor de oprit van Pieter en Winda Groenland. We zouden eerst een detail ervan gebruiken voor het zoekplaatje, maar toen werd ons duidelijk gemaakt dat het bord bij het uitkomen van de nieuwe Grutte Gelf wel weer eens verdwenen zou kunnen zijn. Dat heeft dan niet te maken met het succes van de camping, maar meer met de datum waarop het bord er ineens stond: 01-04-2020.

In wynturbine op de Surhúster toer?

Wy sjogge dat der steeds mear inisjativen komme dy’t rjochte binne op duorsumens, ek binnen Achtkarspelen. Wie it tiid foar sa’n inisjatyf yn Surhuzum? Wy fregen ús ôf oft dizze hjoeddeistige foarmen fan “griene” elektrisiteit wol echt sa geskikt binne. Dêrom besleaten wy om it oer in oare boech te goaien: in wynturbine op ’e Surhúster toer. Wy fernamen dat dit soarge foar de nedige ferrassing en sels mylde foarmen fan lilkens sawol binnen as bûten Surhuizum. Gelokkich wie de tiid fan it jier yn ús foardiel, sadat wy der noch in 1 april grap fan meitsje koene.

Pagina's