Nijs

Oprichting vereniging

Op 25 juli jl. hebben Willem en Fré als initiators de handtekening gezet voor het officieel op richten van de Toer Fiets Club It Surhúster Fyts Ploechje.

Hier hebben we op onze eerste zeer gezellige vergadering en inschrijfavond met een drankje en een hapje bij stil gestaan. We konden meteen 15 personen inschrijven. Een ieder is dan meteen lid van de NTFU zodat we allemaal verzekerd op pad gaan.

Vrijdag 29 december 12de editie Slach om ’e Toer in Surhuizum

Op de laatste vrijdag van het jaar wordt voor de twaalfde keer vanuit Surhuizum de Surhúster kuiertocht ‘Slach om ’e Toer’ georganiseerd. Vanuit MFC De Delfeart is er weer een prachtige route uitgestippeld, die dit jaar ten zuidwesten van het dorp wordt gelopen. De deelnemers hebben de keuze uit vier afstanden van 10, 15, 20 en 30 kilometer.

Sinterklaasavontuur in Surhuizum: Op zoek naar het grote boek

Zaterdagmiddag 25 november rond kwart voor één arriveerde Sinterklaas met zijn Pieten in Surhuizum, bij het dorpshuis. Veel ouders stonden samen met hun kinderen vol spanning te wachten. Plotseling verschenen er twee Pieten op het dak, die met opwinding meldden dat het grote boek zoek was geraakt. Ze besloten het in het dorp te gaan zoeken.

Schommelpraat met Welmoed Elzinga

De landelijke verkiezingen komen eraan. Ieders stem telt, wordt er altijd gezegd. (Helaas) mogen kinderen niet stemmen, maar dat betekent niet dat ze geen mening hebben. Welmoed Elzinga (10) vertelt hoe zij Surhuizum beleeft en hoe Surhuizum nog mooier kan worden. “Het zou mooi zijn als die weer terugkomt.”

Jubileum Joop Postma

Op 23 july fan dit jier wie Joop Postma tolve en in heal jier yn it spier as frijwilliger by dei-opfang ‘De Roos’ fan ’t Suyderhuys yn Surhústerfean.
Yn ’e febrewarismoanne fan 2011 sette de jubilaris útein mei syn krewearjen. 
Mei de woansdei as fêste dei. Altyd foar ‘beheinden’ yn it spier. Utsein dan de simmermoannen. 
Dan wie hy mei syn Djoeke en de sleurhut ûnderweis: sels Súd-Frankryk wie net tefier.
Wie de fakânsje foarby, dan ried Joop wer nei en fan ’t Suyderhuys. Somstiden wykliks meardere dagen.

Halloween bij DTS, knutselen en groot feest!

De knutselspullen werden uit de kast getrokken. Op zaterdag 28 oktober hadden de kangoeroes, E’s en D’s de herfstactiviteit. Vriendjes en vriendinnetjes waren ook van harte welkom. We gingen in het thema Halloween knutselen. In no-time ontplofte er een bom aan creativiteit. Met een beetje hulp van opgezochte voorbeelden op Google werd er volop gewerkt aan de mooiste creaties. Vlaggetjes in de vorm van vleermuizen en pompoenen. Ook grote filmfiguren zoals Dracula en Frankenstein werden aan een touw vastgemaakt om een slinger van te maken.

Fetsje Veenstra ´Surhúster om utens´

Namme: Myn namme is Fetsje Veenstra, âldste dochter fan Wobbe en Hiltsje.

Wêr hast wenne: Opgroeid op it Súd 6, een rêstige fertroude buert, it iennichste lûd wat ik my noch goed yntinke kin is it beslaan fan de hynders by buorman Gerrit smid en de lekkere geuren kamen fan bakker Schregardus. Altyd wat te dwaan, blikspuit, hûskeboartsje yn ús stookhutte. Nei de húshâldskoalle nei de Inas yn Drachten en as kok yn'e keuken fan Lyndensteyn yn Beetstersweach wurke. 

Pagina's