Ald Feart wordt na jaren opgeschoond

Zoals u misschien al heeft kunnen zien is men inmiddels begonnen met het schoonmaken van de Ald Feart. De vaart is in het verre verleden vervuild met zware metalen en ander materiaal. In Surhuisterveen waren verschillende metaalbewerkingsbedrijven actief, waarvan tot 1961 – toen het dorp werd aangesloten op een rioolwaterzuiveringsinstallatie – het afvalwater via het riool in de Ald Feart kwam. Zware metalen sloegen daar neer op de bodem. Het resultaat: de eerste twee kilometer van de vaart, van buurtschap Koartwâld tot de kruising met de Suderheawei, is sterk verontreinigd met onder meer nikkel, chroom en koper. Er is ook cyanide aangetroffen. Volgens Wetterskip Fryslân is de verontreiniging op zich niet gevaarlijk: die ligt in de bodem en blijft daar wel liggen. Maar opruimen is natuurlijk altijd beter, ook om te voorkomen dat het vervuilde slib bij toekomstig baggerwerk weer bovenkomt. De Ald Feart moet medio maart zijn ontdaan van zo’n 11.000 kubieke meter verontreinigd slib.