Carbidschieten

Op oudejaarsdag werd er weer volop met carbid geschoten op het korfbalveld in Surhuizum. “We sjitte 2020 der ût. It kin alline mar better wurde.”

Bekijk alle foto's in de Grutte Gelf.