Foar elkoar Mei elkoar

Beste inwoners van Surhuizum, 

Graag wil ik jullie voorstellen aan Foar elkoar Mei elkoar.

We zijn een organisatie die het netwerk voor de inwoners van Augustinusga en Surhuizum willen verbreden en versterken door activiteiten met elkaar te doen. Ons doel is om vereenzaming te voorkomen en er met elkaar voor elkaar te zijn. Onze doelgroep is bedoeld voor ouderen en minder mobiele dorpsgenoten,  maar uiteindelijk is het ons doel om er voor iedereen te kunnen zijn. Dus ben je beschikbaar op dinsdagochtend en lijkt het je leuk om deel te nemen, weet dan dat het niet aan leeftijd verbonden is. Want je deelname kan van betekenis zijn, ook voor een ander.

Augustinusga heeft sinds enkele jaren een dorpsschool. De wens van de school is om midden in het dorp te staan en er naast onderwijs voor de kinderen ook een rol te hebben in de verbinding van alle leeftijden in ons dorp. Dit sluit natuurlijk erg goed aan bij het initiatief wat wij al voor ogen hebben en wij zijn blij dat er een samenwerking gevonden is tussen de dorpsschool de Twa-ikker en Foar elkoar Mei elkoar. 

Binnen de school is er een ruimte gevonden om te kunnen starten met een activiteiten ochtend. Een onderdeel van de ochtend is het samen zingen met kinderen van groep 6. Dit onder leiding van de muziekdocent die actief is op school. Het samen zingen wordt ook al gedaan op twee andere scholen in Achtkarspelen en wordt goed ontvangen door jong en oud. Schrikt het zingen u af, weet dan dat playbacken ook wordt gewaardeerd. Het gaat om het plezier, het bakje koffie en wat lekkers.

Op dinsdag bent u van harte welkom vanaf 8.45 uur op de Twa-ikker. Janneke Raap is dan namens Foar elkoar Mei elkoar aanwezig. Vanuit het werk in de kapsalon is ze bekend met het isolement waarin de inwoners van het dorp soms verkeren door het wegvallen van winkels en andere sociale activiteiten. Dat heeft ervoor gezorgd dat ze hier iets in wil veranderen. Vanaf dinsdag 9 oktober is Janneke elke dinsdagochtend aanwezig om met u er een gezellige ochtend van te maken. Zij krijgt hierbij de ondersteuning van de Friese Wouden in de personen van Hieke en Danieke. Zij zijn de wijkverpleegkundigen van de Friese Wouden, samen met hun profesionele kijk blijven we op de hoogte van wat er speelt in het dorp en kunnen we elkaar helpen. Eventueel kunnen zij u tijdens hun werkzaamheden bij u thuis hier meer over vertellen.

Het aanbod van activiteiten zal in de loop van het jaar variëren, waarbij nieuwe ideeën altijd welkom zijn. Het initatief wordt door ons gedragen maar de uitvoering en invulling ligt bij iedereen die daar in wil bijdragen. Dat is het belangrijkste streven wat we willen nakomen, we zijn er voor jullie, en jullie weer voor ons.

Heeft u vrienden, familie, kennissen die van buitenaf komen? Ook die zijn natuurlijk van harte welkom. Bent u slecht ter been? Halen en brengen behoort ook tot de mogelijkheden. Laat het ons weten dan proberen wij met een oplossing te komen.

Voor meer informatie en/of om u op te geven neemt u contact op met Janneke Raap, De opslach 3 Augustinusga, tel 06-516 84 606.

We zijn erg enthousiast en hopen jullie binnenkort te zien in de Twa-ikker.