Een boomwal als apotheek voor de koeien

De Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen (VANLA) is een 4-jarig project gestart in de gemeente Achtkarspelen om boomwallen in het landschap te verrijken met eetbare bomen, struiken en planten. Dit zorgt voor extra voedsel voor het vee en is goed voor de gezondheid van het vee, biodiversiteit en innoveert het cultuurlandschap in De Friese Wouden. Het project met de naam ‘De boomwal als apotheek voor vee en bron van biodiversiteit’ doet VANLA samen met Van Hall Larenstein, Nordwin College, Landschapsbeheer Friesland, KennisCentrum voor Natuur en Leefomgeving en Stichting Wrâldfrucht. Op 3 februari vond de aftrap van het project plaats bij Mts. Bloemhoff in Surhuisterveen, waarbij Eerste Kamerlid Joop Atsma de eerste ‘projectboom’ plant.

Het blijkt dat een landbouwsysteem waarbij vee, naast gras, ook bladeren en twijgen van bomen en struiken tot zich neemt, veel voordelen oplevert. Deze bomen en struiken dienen dan als apotheekfunctie voor het vee, want de dieren krijgen extra en gevarieerdere plantstoffen, mineralen, sporenelementen en vitamines binnen. “Vergelijk het met de mens. Die eet ook niet elke dag spinazie als ontbijt, lunch en avondeten en dat 7 dagen per week. Nee, eet gevarieerd adviseert de Schijf van Vijf. Hetzelfde geldt voor het vee”, aldus Dictus Hoeksma, secretaris van de VANLA. Gezonder vee betekent in de regel minder ziekte en zorgt voor een beter dierenwelzijn, maar levert tegelijkertijd ook een economisch voordeel op voor de boer. Ook op ecologisch vlak levert een biodiverse boomwal voordelen op, zoals het verminderen van stikstof- en CO2-uitstoot en verfraaien van het cultuurlandschap in De Wâlden.
In Surhuizum doen melkveehouders Henk en Jannie van der Veen uit de Surhuizumermieden en biologische melkveehouders Wytze de Vries en Anita de Boer in Koartwâld mee aan het project. 

Bij Van der Veen werden er in februari nieuwe bomen en struiken tussen de elzen geplant. Dit zorgt voor meer biodiversiteit. 

Bij Maatschap De Vries en De Boer is er een streekeigen kruidenstrook naast de boomwal aangelegd. Zo wordt landschapsonderhoud gecombineerd met innovatie. De kruidenstrook is niet alleen goed voor de koeien maar ook voor de bijen!