Invalide parkeerplaatsen bij de Doarpstsjerke

In het Tsjerkefinster van juni melden de kerkrentmeesters dat met de opbrengst van de paascollecte invalide parkeerplaatsen bij de Doarpstsjerke zijn gerealiseerd.