JLS krijgt ‘De Beweegkroade’

Een kruiwagen vol met spelmateriaal voor op het schoolplein, als onderdeel van het idee achter ‘De Beweegkroade’. Een uniek project op de Johannes Looijengaskoalle te Surhuizum.

Zes leerlingen uit groep 7/8 van basisschool Johannes Looijengaskoalle in Surhuizum zijn maandag 19 september van start gegaan met een mini-opleiding, waarin ze de beginselen van het lesgeven aanleren.

De opleiding bestaat uit een aantal theorielessen, waarin onderwerpen als ‘met zelfvertrouwen voor de groep staan’ en ‘het geven van een korte uitleg’ aan bod komen. Deze kennis kunnen ze vervolgens toepassen in de praktijk; ze gaan daadwerkelijk lesgeven aan de jonge kinderen uit de onderbouw.

Uit onderzoek naar het schoolplein van deze school is gebleken dat de leerlingen behoefte hebben aan een actievere pauze. Met dit project probeert High Five, het sportstimuleringsprogramma van de gemeente, in samenwerking met Noventa, op die behoefte in te spelen.

Uiteindelijk is het doel van dit project dat de schoolpauzes weer actiever worden door het aanbieden van spelactiviteiten op het schoolplein met de leerlingen zelf in de hoofdrol. Na doorontwikkeling en evaluatie van het project kan de opleiding ‘junior spelbegeleider’ navolging krijgen op andere scholen binnen de gemeente.