Nederlanderschap

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden heeft bij Koninklijk Besluit van 15 februari 2018 het Nederlanderschap verleend aan Victoria Olegovna Zubko, geboren te Kaliningrad (Sovjet-Unie) wonende te Achtkarspelen.

Zij woont met haar man Teun Jelle de Jong en hun twee dochters op de H.J. van der Veenstrjitte.

Al met al heeft het 9 jaar geduurd voordat dit allemaal in kannen en kruiken was. Haar schoonvader Klaas de Jong was dan ook ontzettend blij voor haar zodat hij dit heeft verteld aan vele Surhústers. Mede hierdoor heeft Victoria een storm aan reacties en kaarten mogen ontvangen.