Nestkastenonderzoek gekraagde roodstaart in de Pûs

Zoals u in de vorige Grutte Gelf al heeft kunnen lezen, zal er in de komende maanden een nestkastenonderzoek naar de gekraagde roodstaart plaats vinden in het werkgebied van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden. In het elzensingelgebied tussen Surhuizum, Augustinusga en Surhuisterveen zullen wekelijks nestkasten voor de gekraagde roodstaart gecontroleerd worden. Dit broedonderzoek is van belang om inzicht te verkrijgen of de huidige werkwijze van het agrarisch natuurbeheer bijdraagt aan de ontwikkeling van soorten en biodiversiteit in het gebied.

De nestkasten hangen onder andere langs It Langfâl en het Pûsterpaad. Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden over het onderzoeksgebied. “Wy binne hartstikke wiis mei ús houtwallen en elzensingels. Sa’n 40 prosint hawwe wy yn ûnderhâld.” Voor het onderhoud krijgt de vereniging een subsidie. “Der binne wy harstikke wiis mei. Mar dan moatte wy ek witte oft it helpt. En op hokker wize dat it helpt. Asto in singel hast mei in hiele moaie ûnderbegroeiïng, de krûdlaach, en in strúklaach mei beidragende soarten en beammen en sa. Der sit in hiel soad leven yn. Mei protte ynsekten. Dat neame wy dan bioferskaat. En ik fyn it hiel wichtich om te ûndersykjen wat helpt. Wat kinne wy it bêste dwaan.”

Ernst Oosterveld van onderzoeks- en adviesbureau Altenburg & Wymenga houdt samen met stagiair Chris de nestkasten voor de gekraagde roodstaart goed in de gaten. “Uit het onderzoek tot nu toe wel ontdekt dat vooral de ouderdom, de oude bomen belangrijk zijn voor broedvogels. Maar ook de aanwezigheid van meidoorns, en de aanwezigheid van brandnetels en bramen in de onderbegroeiing. Dus dat wil zeggen dat er niet al te intensief onderhoud gepleegd moet worden. Dat is het beste.”

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is heel blij met het onderzoek. “Dit ûndersyk is gewoan hiel moai. Wêr wy grutsk op binne, de readstut, dat is eigenlik de keninginne fan de wâlden. De skries is de kening fan de greide, mar de readstut is de keninginne fan de wâlden. En hoe kinne wy dy helpe. Wer docht dy it beste, hoe moatte wy dan it ûnderhâld dwaan. Dêrom finne wy it hiel belangryk dat it ûndersyk plak fynt om te sjen wêr gedijt it fûgeltsje it bêste. En hoe kinne wy it bêste helpe.”, aldus Albert van der Ploeg.

“We volgen het hele broedseizoen.”, verteld Ernst Oosterveld, “De roodstaart overwintert in Afrika en komen zo begin april binnen in het broedgebied. Wij proberen ze dus te verleiden om in de nestkasten te broeden en dan gaan we iedere week bij de nestkasten langs om te zien hoe het broeden is, hoeveel eieren ze hebben, hoeveel jongen er uitvliegen. Daar gaan we mee door tot de laatste jongen zijn uitgevlogen. En dat is zo in de tweede helft van juni. We kijken ook wel naar anderen, maar we lichten deze soort uit omdat het een soort gidssoort is, daar waar de roodstaart zit zitten ook veel insecten, nachtvlinders en vleermuizen.”

Inmiddels zijn de eerste gekraagde roodstaarten al weer in het werkgebied van de Noardlike Fryske Wâlden gezien. Veel gekraagde roodstaarten betekent dat het goed gaat met de natuur in de Noardlike Fryske Wâlden.