Nieuws van de JLS

Naar aanleiding van alle Coronamaatregelen, mogen we helaas momenteel geen externen in de school binnenlaten. We vinden dit erg jammer, want daardoor missen we leuke extra’s, zoals boekenpromoties en hulp bij het knutselen. Ook mogen we met de klassen geen uitstapjes maken. Maar we proberen daarom toch in de school leuke dingen te plannen! Talentenmiddagen gaan door met hulp van de bovenbouwgroepen en we organiseren een Rekendag waarin rekenspelletjes gepland staan met het thema TIJD. 

‘Inspectiebezoek’ op de JLS d.m.v. video-bellen
Woensdag 21 oktober hebben we als school een digitaal ‘inspectiebezoek’ gehad.
Dit ging door middel van een 90 minuten durend video-bel gesprek.
De inspecteur stelt op basis van allerlei gegevens die hij van de school heeft (of specifiek heeft opgevraagd) vragen aan de IB-er en directeur.
Hieronder in het kort wat de bevindingen van de inspecteur waren.

“We hebben gesproken over de vernieuwde visie,  de bijpassende leeromgeving en de beleidsprioriteiten die we (mede) op basis van de nieuwe visie hebben vastgesteld.
Leraren worden betrokken bij het werken aan verbeteractiviteiten, onder meer door het gebruik van specialisten/ coördinatoren.
De school heeft goed zicht op de opbrengsten (analyses) en  kenmerken van de leerlingenpopulatie  en houdt hier ook sterk rekening mee met de schoolontwikkeling.
Speerpunt;  professionaliteit van het team nog verder te versterken”.

Er komt geen officiële beoordeling vanuit dit onderzoek.
De inspecteur heeft op basis van alle gegevens die hij heeft en het gesprek dat gevoerd is geen risico’s vastgesteld voor onze school.
Dat betekent dat onze school onder het reguliere inspectie toezicht (groen-voldoende) blijft en uiterlijk over 4 jaar weer een bezoek kan verwachten.