Vrijwilligers gezocht!

We kunnen terug kijken op een heel mooi jaar. Een jaar waarin het dorpshuis weer volop werd bezocht. Door jong en oud, en alles daar tussenin. Wat hebben we veel initiatieven uit het dorp gehad. Zo zijn er weer een aantal themafeesten geweest, vergaderingen, knutsel-, schilder en handwerkclubs, maar ook hebben veel vrienden en families hun (besloten) feest gevierd in het dorpshuis. Fantastisch om te zien dat deze ontmoetingsplek zijn functie weer terug heeft. We mogen wel zeggen dat ons doel bereikt is, nadat we in 2017 het interieur hebben aangepakt.

Nu kan een dorpshuis niet draaien zonder vrijwilligers. En omdat een schone omgeving belangrijk is voor een goede sfeer, zijn ook zeker onze schoonmakers onmisbaar. Meerdere malen hebben we een oproep gedaan voor deze groep vrijwilligers. Gelukkig zijn er al een aantal Surhuizumers die dit voor ons doen en hebben zich inmiddels ook een paar nieuwe aangemeld. Maar er kunnen nog een paar bij. Want hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe minder vaak je wordt ingepland.

Inmiddels heeft het bestuur besloten om aan de schoonmaakvrijwilligers een vergoeding te betalen. Uit noodzaak, omdat we anders de planning niet rond zullen krijgen,maar ook omdat schoonmaken nu eenmaal niet het leukste werk is. Daarom hopen we jullie met de vrijwilligersvergoeding toch over de streep te halen om ons te helpen. De vergoeding voor 2019 bedraagt voor iemand van 22 jaar of ouder € 4,50 per uur, met een maximum van  € 170 per maand en een maximum van € 1.700 per jaar.

U kunt zich opgeven bij één van de bestuursleden of door een mail te sturen naar delfeartsurhuizum@gmail.com. De schoonmakers werken in ploegen van twee, dus als u met uw vriend, vriendin, heit, mem, beppe of wie dan ook wilt samenwerken, kunt u zich ook per twee opgeven. U bent voor ons onmisbaar en van grote waarde. Helpt u ons mee?

Johan, Marten, Wiebina, Jelly en Jan