Nijs

Interview met Sytze Hansma

Kortgeleden sprak ik met Tjerkje Hansma, moeder van Sytze, zij vertelde mij dat haar zoon Sytze, de marathon van Amsterdam ging lopen. Is dat niet leuk voor de Grutte Gelf? Natuurlijk! Na contact met Sytze te hebben gehad was het donderdag 27 oktober tijd voor het interview.

Leven in een tijd van crisis

Op woensdag 2 november stonden we in de dankdagdienst in de Doarpstsjerke stil bij het thema Danken in moeilijke tijden. In een welvarend land als Nederland zijn er genoeg redenen om te danken voor alles wat ons gegeven is. En dat hebben we gedaan. Toch zijn we niet zonder zorgen. Naast de moeilijkheden in ons eigen land is er wereldwijd enorm veel aan de hand. Geweld, onderdrukking, klimaatverandering en natuurrampen, schrijnende armoede en tegelijkertijd de onvoorstelbaar grote rijkdom bij een klein deel van de wereldbevolking. 

Slagge hjerstaktiviteit yn De Delfeart

Yn de hjerstfakânsje wie der in mooie activiteit te belibjen foar jong en âld yn ús doarpshûs. Wy ha in noflike moarn hân yn gearwurking mei jeugdhonk Ús Stek en Dwaande. Ûnder it genot fan in bakje kofje as in glês ranja en fansels wat lekkers spesjaal yn it tema pompoenen, waarden ferskate kreaasjes makke. Mei san 50 dielnemers wie it tige slagge.

JLS krijgt ‘De Beweegkroade’

Een kruiwagen vol met spelmateriaal voor op het schoolplein, als onderdeel van het idee achter ‘De Beweegkroade’. Een uniek project op de Johannes Looijengaskoalle te Surhuizum.

Zes leerlingen uit groep 7/8 van basisschool Johannes Looijengaskoalle in Surhuizum zijn maandag 19 september van start gegaan met een mini-opleiding, waarin ze de beginselen van het lesgeven aanleren.

Kennismaking met Simon en Marijke Zwart

Op vrijdag 22 juli ging ik langs bij Simon en Marijke Zwart, de nieuwe bewoners van It Langfal nr. 4 voor een: Kennismaking met! Simon (73) en Marijke (71) zijn hier komen wonen nadat ze hun B&B in de Bourgogne in Frankrijk hadden verkocht, waar ze 15 jaar hadden gewoond. Ze zochten een plek op maximaal 2 uur rijden van de randstad waar hun kinderen wonen. Het toeval bracht hen in Surhuizum, waar ze nu wonen met hun twee honden en stel kippen.

DTS 80 jaar

Afgelopen zaterdag 3 september was het dan zover, DTS 80 jaar en dat werd groots gevierd in sportpark Woudlust in Surhuizum. Een sportieve dag voor jong, oud, korfballeden, vrienden, familie en inwoners van en rondom Surhuizum waren deze dag welkom.

Het feest werd georganiseerd door 5 jonge, enthousiaste en fanatieke leden van DTS.

Juf Conny 40 jaar op de JLS

Het was dinsdag 30 augustus groot feest op de Johannes Looijengaskoalle. Juf Conny stond namelijk precies 40 jaar voor de klas. Al die tijd staat juf Conny met een grote glimlach klaar voor de kinderen, ouders en collega’s van de school. Een fantastische prestatie die zeker extra aandacht verdient.

Nijs fan Pleatslik Belang

Alderearst folget hjir in belangryk berjocht. De AED sil fan hjoed ôf oan net mear te finen wêze op it plak dêr 't jo it wend binne: oan de Bartemerwei by Hedzer van Kammen. De reden is dat de AED hjir konstant yn de sinne hinget en dat net befoarderlik is foar it libbensbehâld fan it apparaat. Ferskate Surhústers hawwe de hannen ynien sletten en der is gau in nij plak fûn. Fan hjoed ôf sil it AED apparaat te finen wêze oan de Doarpsstrjitte, tsjinoer de brievebus, by TM Verhuur ûnder de oerkapping/carport. 

Pagina's