Nijs

In fin mear as in bears

Al gie er yn Stynsgea nei skoalle ta en wennet er al jierren op it Hearrenfean, dochs soe men fan Kornelis van Dekken sizze kinne dat er yn ieren en sinen in Surhúster is. Hy is yn safolle Surhúster saken belutsen fanút it “Fryske-Haachje” dy’t te meitsjen ha mei kompjûters en kommunikaasje dat er hjir hast net mist wurde kin.

Vakantiekaartjes

De oproep van Grutte Gelf in de editie van voor de vakantie om een kaartje te sturen was niet aan dovemansoren gericht.
Redactiegenoot Djoeke was samen met Joop de eerste die er eentje stuurde en schreef of we al “pûdenfol” binnen hadden gekregen. Dat wast niet het geval maar hierbij ziet u dat er toch dorpsgenoten de moeite hebben genomen iets moois in te sturen!

Nijs fan Pleatslik Belang

Simmer yn Fryslân! Hooplik hat eltsenien in noflike fekânsje hân en wer enerzjy opdien hat foar de kommende tiid. 

Dit jier is ús sekretaris stoppe mei syn wurksumheden. Gewoanwei soenen wy ús tank útsprekke tidens de jiergearkomst. Spitigernôch is dit troch Corona útstelt. Om’t hy fansels net ivich trochgean kin, wolle wy André Barwegen lâns dizze wei tank sizze foar syn ynset! Ek sille wy soargje dat hy in geskikt presintsje oanbean kriget.

“ASC’75 is belangrijk voor de leefbaarheid in Augustinusga en Surhuizum”

In de rondgang van De Streekkrant langs de vijftien voetbalclubs in het verspreidingsgebied van de krant stond onlangs s.v. ASC’75 in de spotlights. De club speelde het afgelopen en voortijdig afgebroken seizoen in de 5e klasse C. Een seizoen eerder lukte het niet om in de 4e klasse te blijven. In een beslissend duel werd verloren van Ezinge en werd degradatie naar de ‘kelderklasse’ een feit. De doelstelling om in het linker rijtje te eindigen, leek dit jaar zeker haalbaar. De vraag of er meer in had gezeten bleef door de coronacrisis echter onbeantwoord.

Nieuws van de Johannes Looijengaskoalle

In de vorige editie schreven we dat de school verbouwd wordt, intussen is er alweer heel wat veranderd en zitten de kinderen weer in de lokalen die bij de groepen horen. Ook is het plein is weer bestraat op de plaats waar we een lokaal moeten missen, waardoor we extra speelruimte hebben. In de hal moet nog wel wat gebeuren, maar er zit al een plafond in. We zijn blij dat de balken nog deels in het zicht zijn. Ook hebben we nu ramen in de hal, waardoor we meer licht binnen krijgen. 

Nijs fan Pleatslik Belang

Corona, alle dagen begjint it nijs dermei. En no ek dit stikje. It liket allegear wat nofliker te wurden gelokkich! Hooplik kinne wy goed op inoar passen bliuwe lykas wy de ôfrûne tiid mei ús allen dien ha.

De jiergearkomste fan Pleatslik Belang is fanwege corona ek net trochgien. Wy ha besletten om it kommend jier te hâlden. 

Fansels wolle wy jo wol op ’e hichte bringe fan de gong fan saken.

De ôfrûne tiid ha wy ús dwaande hâlden mei ferskate saken.

Nieuws van de Johannes Looijengaskoalle

Beste dorpsgenoten en belangstellenden,

In de vorige Grutte Gelf zagen jullie de foto’s van de verbouwing van de JLS. Er werd op dat moment vooral nog gesloopt. Intussen is er al heel wat opgebouwd en kunnen we zeggen dat een aantal lokalen mooi opgeknapt zijn. Er zijn nieuwe vloeren gelegd, nieuwe kachels aangesloten en wanden geschilderd. Daarnaast hebben we op zolder twee dakramen gekregen, waardoor we op deze verdieping ook een handvaardigheidsruimte hebben gecreëerd. De resultaten tot nu toe beloven veel goeds.

Herstart

Maandag 4 mei mochten de korfballers van k.v. DTS weer het veld op. Op sportpark Woudlust werd door de jeugd weer voorzichtig met de trainingen begonnen.

Pagina's